Kokemuksia ja meistä kerrottua

"Tarvittaessa löytyy tietoa siitä, miten kannattaa toimia."

Ceus Oy

"Päädyimme ulkoistamaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen, koska meistä se on fiksuin tapa", sanoo toimitusjohtaja Esko Savolainen rakennusautomatiikka-alalla toimivasta Ceus Oy:stä.

Ceuksessa myyntireskontra hoidetaan itse ja toimitetaan Leppävaaran Laskentaan. ’Aiempi tilitoimistomme lopetti työt, ja löysimme Leppävaaran laskennan heidän suosituksestaan. Yhteistyömme toimii hyvin, eikä tapaamisia tarvita usein. Puhelimitse saamme aina tarvittaessa neuvoa, miten kannattaa toimia missäkin tilanteessa.  Voimme luottaa siihen, että asiat hoituvat niin kuin pitää!’  Savolainen sanoo. 

"Yhteistyö toimii ja olemme tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen."

EJY ry.

’Palkkahallintomme on vähän monimutkaisempi kuin tavallisessa organisaatiossa. Meillä on 25 pysyväisluontoisempaa työsuhdetta, joiden rahoituslähteet ovat erilaiset. Rahoitusta tulee RAY:ltä, ELY-keskukselta, seurakunnalta, Espoon kaupungilta ja muilta tahoilta. Palkkatiedot joudutaan myös raportoimaan eri tahoille niiden vaatimusten mukaisesti’, kuvaa projektipäällikkö Juha Humaljoki Espoon järjestöjen yhteisö EJY ry:stä.

Espoon Järjestöjen Yhteisö on alueellinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöorganisaatio. Palkkahallinnon lisäksi laskutus ja kirjanpito on integroitu suoraan Leppävaaran Laskennan kirjanpitojärjestelmään. ’Olemme kehittäneet heidän kanssaan yhteistyössä toimintatavat muutaman vuoden aikana kuntoon. Yhteistyö toimii ja olemme tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Leppävaaran Laskennassa tarpeitamme kuunnellaan ja asiat hoituvat hienosti.’

"Yhteistyötä on lisätty askel askelelta."

Verutum Oy

’Ulkoistimme Leppävaaran Laskennalle taloushallinnon kokonaisuuden. Se on ollut onnistunut ratkaisu. Saamme kokonaisvaltaista taloushallinnon palvelua ja voimme itse keskittyä oleelliseen liiketoimintaamme’, sanoo toimitusjohtaja Jouni Vilkko koulutusyhtiö Verutumista.

Verutumin yhteistyö Leppävaaran Laskennan kanssa alkoi jo vuonna 2003 toisen yhteistyökumppanin suosituksesta. ’Tilitoimisto tuntee hyvin meidän liiketoimintalogiikkamme, mikä edistää yhteistyötä. Keskusteluyhteys taloushallinnon asioissa on hyvä ja saamme ajankohtaista tietoa koko ajan. Vuosien mittaan on saatu myös neuvonta-asiantuntemusta, millaisia taloushallinnon ratkaisuja kannattaa tehdä. Sitä on kumppanuus!’

"Meidän tarpeisiimme on vastattu hyvin!"

Casambi Technologies Oy

Vuonna 2011 perustettu startup -yhtiö Casambi Technologies kehittää älykästä teknologiaa valaistuksen hallintaan. Kansainvälistyminen on menossa ja Saksan markkinat ovat avautuneet. ’Aluksi otimme palveluista kirjapidon ja palkkahallinnon, mutta myöhemmin otimme käyttöön myös sähköisen Netvisor-ohjelmistopalvelun’, kertoo toimitusjohtaja Timo Pakkala.

’Kokouksessamme Leppävaaran Laskennan Tuomas Tahvanaisen kanssa ymmärsin, että hänellä oli hyvä käsitys start upeista, hän oli ollut yhdessä talousjohtajana. Kaikkiaan sain käsityksen, että palvelu on joustavaa eikä rajoitu vain kirjanpitopalveluihin. Saamme tukea myös matkan varrella vastaan tuleviin asioihin kuten sopimusten laadintaan. Palvelu vastaa juuri meidän tarpeisiimme ja tekijöiden asenne on kohdallaan’, Pakkala toteaa.

"Toin saman tilitoimistosuhteen jo kolmanteen yritykseen."

Innohome Oy

Vuonna 2005 perustettu kansainvälinen Innohome Oy kehittää älykkäitä keittiön turvalaitteita. Toimitusjohtaja Pertti Haavisto on ollut jo kahdessa aiemmassakin yrityksessään Leppävaaran Laskennan asiakas, ja hyvä kokemus johti kolmanteen.

Yhteistyö juontaa juurensa 80-luvulta asti. ’Leppävaaran Laskennassa ymmärretään liiketoimintaamme hyvin. Tuomas Tahvanainen toimii ulkoistettuna talousjohtajanamme, ja on mukana myös luottamuksellisissa palavereissa. Hän tuntee yrityksemme täysin, tuo näkemystä talousasioista ja toimii osana meitä’, toteaa Haavisto.

Yhteistyössä on rakennettu muun muassa johdolle ennustejärjestelmä ja luotu kansainvälistymisstrategiaa. Innohome on saavuttanut käytännössä paperittoman työympäristön, ja nauttii siitä, että myös taloushallinto toimii paperitta pilvessä.

"Sähköinen taloushallinnon ratkaisu kiinnosti."

Scanfir Oy

Suomessa toimiva puunjalostusyhtiö Scanfir on venäläisen puutavaran erikoisosaaja, jonka asiakkaat ovat Euroopassa ja Kaukoidässä. Toimitusjohtaja Elena Syväoja kertoo tilitoimistovalinnan osuneen Leppävaaran Laskentaan aluksi siksi, että taloushallinnolle oli tarjolla sähköinen ratkaisu. Palveluiksi valittiin kirjanpito, palkkahallinto, laaja tilinpäätös, toimintakertomus ja konsultointi. ’Leppävaaran Laskennassa ymmärretään liiketoimintaamme ja saamme sieltä hyvää konsultointia talousasioissa. Olemme tyytyväisiä neljä vuotta jatkuneeseen yhteistyöhömme!’

"Uuden firman perustaminen on käynyt puhelinsoitolla."

Verticom Oy

Suomalainen tietotekniikkayritys Verticom perustettiin vuonna 1993. Se tarjoaa tietojärjestelmien ylläpitopalvelua haastaviinkin kokonaisuuksiin. Suhde Leppävaaran Laskentaan alkoi vuonna 1994 ja palveluista yritys on valinnut huolettoman kokonaispaketin. Verticom Group -konserniksi tullessaan yhtiö on myös saanut tukea muutostilanteissaan.

’Muutoksia on ollut useita: Ensin jakauduimme kahdeksi yhtiöksi ja sen jälkeen on perustettu useita uusia yrityksiä. Niiden perustamiset on hoidettu täysin Leppävaaran Laskennassa. Minulta se on vaatinut vain puhelinsoiton, että nyt perustetaan tällainen yritys’, myhäilee toimitusjohtaja Reino Lindroos.

Lindroos voi olla huoletta tietäen, että juridiset ja taloudelliset seikat menevät niin kuin pitääkin. ’Yhteistyömme on myös kehittynyt vuosien mittaan. Leppävaaran Laskenta myös kouluttaa henkilöstöään. Meidänkin asioitamme hoitava henkilö on koulutettu konsernitilinpäätöksen tekemiseen. Parasta on luottamus ja yhteistyön sujuvuus!’ Lindroos summaa.

Taloushallintoliiton jäsen

2017 © Leppävaaran Laskenta Oy     www.leppavaaranlaskenta.fi