Ajankohtaista

 DSC2901

Leppävaaran Laskenta on kehittämässä palvelua, jolla muutostilanteessa tai kasvun kiihtyessä päästään ja pysytään kartalla. Aina kannattaa tehdä mieluummin oikeita asioita kuin asioita oikein.

Ulkopuoliset, objektiiviset silmät ja korvat ovat kuin navigaattori autossa, joka antaa reittivaihtoehtoja, kun pitäisi ajaa nopeasti ja taloudellisesti Kälviän kautta Kuusamoon.

Leppävaaran Laskennan Lauri Mäkelä paljastaa uutuuspalvelusta sen verran, että ajatusmalli on toteutettu ja testattu käytännössä erilaisissa organisaatiossa. Kaikki vaikuttaa oikein hyvältä. ”Olemme varmoja sen hinta/hyötysuhteesta.”

Kyse on siis noin päivän mittaisesta, kiinteähintaisesta kartoituksesta millaisin askelmerkein kannattaa muutosta taloudellisesti ja toiminnallisesti lähikuukausien aikana kehittää ja hallita. 

Jere Värri Leppävaaran Laskennasta painottaa, että kyse on taloudellisten ja henkilöstöresurssien arvioinnista ja ohjauksesta, johon Leppävaaran Laskennalla on asiantuntemusta ja osaamista. ”Ne ovat varsin usein merkittäviä osa-alueita, jotka helposti jäävät vähemmälle huomiolle tiivistahtisessa muutoksessa. Emme tietenkään lähde konsultoimaan vaikkapa tuotannollisissa asioissa. Siihen meillä ei ole kompetenssia.” 

Kehityskartan laatimiseen käytetään noin yksi työpäivä ja se voi tapahtua useammassa osassa. Kuitenkin kaikki sisältyy yhteen kiinteään hintaan. Mäkelä lupaa, että hinta tulee olemaan niin edullinen, ettei matkanteko ainakaan siihen tyrehdy.

Värri painottaa puolestaan, että muutoksen läpiviennissä olennaisia asioita ovat mittarit ja vastuutukset, eikä helppoa ole myöskään asioiden priorisointi. Ulkopuoliset asiantuntijasilmät ja -korvat näkevät ja kuulevat asioita usein paljon objektiivisemmin ja pystyy kaivamaan niitä onnistumiseen vaadittavia kysymyksiä ja näkemyksiä.

Sekä Mäkelä, että Värri painottavat, että kartoituspaketilla ei sitouduta mihinkään pidempiaikaisiin sopimuksiin. Se on nopea tapa avata solmuja ja varmistaa lähikuukausien oikeat askelmerkit. Ja jos siltä näyttää ja tuntuu, niin jatkoista neuvotellaan ja sovitaan aina erikseen.

Uusi palvelu tulee kuulumaan osana Leppävaaran Laskennan kehityskonsultointia, mutta käyttää tarvittaessa talon muitakin osaamisalueita kuten vaikkapa henkilöstöjohtamisen työkaluja.

Leppävaaran Laskenta on täyden palvelun tilitoimisto. Se on vuonna 1989 perustettu energinen ja tulevaisuuden tekniikoihin ja näkemyksiin suuntautunut perheyritys.

Lähes 500 asiakkaan monipuoliseen asiakaskuntaan kuuluu pääkaupunkiseudun pk-yrityksiä eri aloilta, mm. rakennusliikkeitä, huolinta- ja kuljetusliikkeitä, ravintoloita sekä arkkitehti- ja muita palvelualan toimistoja.
 DSC2240

”Kun yritys valmistaa vaikkapa huippumoderneja laitteita ja samalla ymmärtää lukuisten lakien ja asetusten vaikutukset työsopimuksiin ja palkanlaskentaan, voi kysyä suuntautuuko osaaminen sataprosenttisesti oikein”, miettii Leppävaaran laskennan palkkahallinnon asiantuntija Maria Backman.

Aina ei voi hallita. Etenkään silloin kun sovelletaan lukuisia eri lakeja ja joukkoa työ- ja virkaehtosopimuksia. Näinhän tapahtuu jokapäiväisessä työelämässä. Siis suomalaisessa työelämässä, joka on hyvin tarkasti säänneltyä.

Backman on silmin nähtävän ja korvin kuultavan innostunut selvittämään ja neuvomaan yrityksiä tässä pykälien viidakossa. Toisaalta hän naurahtaa oman kelkkansa täydellisestä kääntämisestä. ”Isoäidilläni oli tilitoimisto ja aina ajattelin, ettei minua saisi noihin hommiin kuin kilon palasina.”

”Matka johdatti minut kuitenkin Leppävaaran Laskennan haastatteluun ja hyvin pian huomasin, miten patavanhoillinen minun mielikuvani oli. Myös tämän yrityksen arvot kolahtivat heti omien arvojeni kanssa. Kieltämättä tällainen täyskäännös on toisinaan tervettä ja pitää ihmisen virkeänä ja liikkeessä ” kuvailee Backman elämänsä tämän hetkistä vaihetta.

”Todella palkitsevaa on tietenkin se, että henkilöstöhallinnon neuvontapalveluita hankkineen ovat poikkeuksetta palanneet uusien kysymysten kanssa.”

Siivous-, teollisuus-, logistiikka- ja työmaapalveluja tarjoava LTQ Parners on ollut pitkään arkipäivän yhteistyössä Leppävaaran Laskennan kanssa. Talouspäällikkö Meri Hermas nostaa esimerkiksi kuinka hyödyllistä on ollut saada vaikkapa palkkalaskentaan toinen ja laajempi ammattinäkökulma, minkä Leppävaaran Laskennan neuvontapalvelu on tuottanut. LTQ:n varsinainen palkkalaskenta ei ole Leppävaaran Laskennan tuottama palvelu.

Backman painottaa - vaikka taustalla pyöriikin melkoinen viidakko säädöksiä ja lakeja, ei neuvontaa tehdä vain lakikirja kourassa. Yritysten palkkakulut ovat niin merkittävä menoerä, että niiden tulosvaikutukset ja monipuolinen tulkinta on syytä tehdä harkiten eikä arvaillen. Suuremmilta yllätyksiltä vältytään, kun mahdolliset muuttujat osataan huomioida ennalta. Kokonaisuus pysyy hyvin kasassa etenkin silloin, kun palkanlaskennan data tuotetaan Leppävaaran Laskennan Palkka tai Palkka Plus -palveluista.

Kuinkas usein tulee tilanteita, että joutuu hankalaan välikäteen työnantajan ja työntekijän välillä? ”Ei koskaan”, on Backmanin napakka vastaus. Kun nojaa lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin, jokainen ymmärtää hyvinkin nopeasti perustelut. Leppävaaran Laskennan tavoitteena on olla aito kumppani kummallekin osapuolelle. Kun perusasiat on hoidettu hyvin ja huolellisesti, vältytään väärinkäsityksiltä ja turhilta työsuhderiidoilta.

Esimerkiksi työsopimusten laatimiseen on syytä perehtyä etukäteen, koko työsuhteen elinkaari huomioiden. Mitä monimutkaisempia työsopimuksia laaditaan, sitä huolellisemmin niihin on paneuduttava. Työsopimuksia laaditaan käytännössä puhekielellä – vaikkapa, ettei ylitöistä makseta. Laki ei kuitenkaan sellaista vaihtoehtoa tunne. 

Backman antaa käytännön esimerkin työehtosopimuksesta. Saman työnantajan palkkalistoilla ollut nuoripari meni naimisiin, niin sulhasella hääpäivä oli työehtosopimuksen mukaan palkallinen vapaapäivä ja morsiamella palkaton. ”No tähän asiaan rakkaus ja avioituminen ei kuitenkaan kariutunut”, Backman sanoo tyytyväisenä.

Backman kysyy, tiedänkö kuinka kesälomapalkkani lasketaan? No en todellakaan tiedä. Eikä tienneet monet muutkaan vastausta Backmanin pikagalluppiin. Suomalainen työntekijä luottaa palkkalaskennan oikeellisuuteen. Pääsääntöisesti se onkin luottamuksen arvoista. Virheet tapahtuvat helpoimmin ja epähuomiossa silloin, kun pykäläviidakossa tapahtuu muutoksia, eikä kaikkia muutoksia ehditä tai ymmärretä seurata. Tästä syystä neuvontapalveluita tarvitaan ja niille on kysyntää.

LTQ:n Meri Hermes kiittääkin Leppävaaran Laskentaa juuri ajan hermolla pitämisestä. Tulevista muutoksista saamme tietoa etukäteen, niistäkin joiden huomioimiseen oma osaamisemme ei riittäisi.

Palkka- ja HR-Arvisor-pakettiin voidaan sisällyttää esimerkiksi 5-10 seurattavaa asiaa, joista neuvontaa tehdään. ”Koskaan ei voi tietää esimerkiksi sairaustapauksien, vanhempainvapaiden, eläkkeiden, osa-aikatöiden, opintovapaiden ja matkustuspäivien toteutumista etukäteen. Kun ohjeistukset ja sopimukset ovat kunnossa, ovat vastaukset ja ratkaisut valmiina yllättävien tilanteiden edessä”, painottaa Backman Leppävaaran Laskennasta.
LL CFO

Leppävaaran Laskennan Lauri Mäkelä muistuttaa, että paljon käytetty termi CFO (englanniksi chief financial officer), yrityksen talousasioista vastaava henkilö tai yksikkö on paljon muuta kuin talousnumeroiden pyörittäjä. Nopeasti kehittyvä tekniikka tarjoaa niin hyvää dataa analysoitavaksi, että CFO tarkoittaa paljon muuta kuin ”fiilistelyä” kirjanpitoon.

Talousjohtajan tiedot ja osaaminen ovat tuiki tarpeellisia jo silloin kun sellaista ei olisi varaa vielä palkata. Silloin kun kaikki liikenevät investoinnit suunnataan operatiivisen toiminnan kasvattamiseen. Vai olisiko parempi sanoa, että juuri silloinhan sitä talousosaamista oikeasti tarvitaankin. 

Siis CFO suomeksi talousjohtaja tai talouspäällikkö ymmärtää kokonaisuuksia. Lakisääteisiä kirjanpitoja syntyy sujuvasti entiseen malliin, mutta kun näistä tiedoista ryhdytään asiantuntijoiden tekniikan yhteistyönä  jalostamaan ja analysoimaan kokonaisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi tai uudelleen suuntaamiseksi, ollaan jo kokonaan seuraavalla osaamista vaativalla tasolla.

Aalto-yliopistossa laskenta- ja rahoitusoppinsa ammentanut Lauri Mäkelä on yksi Leppävaaran Laskennan CFO tiimin jäsen, jolle on kertynyt vuosien kokemus Leppävaaran Laskennassa. Jos luoja suo niin ensi keväänä juodaan 10-vuotiskakkukahvit.

Mäkelä näkee yhtenä taloustiedon kehityksen voimakkaana trendinä tekniikan kehittymisen. Tiedon analysoinnissa ovat jo robotit ja muu huipputekniikka mukana. Niin sanottua kirjanpitotietoa tuotetaan yhä nopeammin ja automaattisemmin. Tämän tiedon analysoinnissa yrityksen toiminnan ohjaamiseen ollaan etenemässä hyvää vauhtia. Samaan hengenvetoon Mäkelä kuitenkin muistuttaa, että teknisen tehokkuuden valtaan ei pidä eksyä, eikä pysähtyä, vaan asioita on ymmärrettävä syvällisemmin. Siitä vasta rakentuu luotettava ja toimiva CFO-kumppanuus.

Talousjohdon ulkoistaminen tai osaamisen ostaminen ulkopuoliselta sopii moniin eri tilanteisiin. Mäkelä uskoo, että eniten hyötyjä on saavutettavissa kasvuhakuisissa yrityksissä, joiden liikevaihto on jo kasvanut reilusti aina 10-20 miljoonaan euroon. Kasvu vaatii joka tapauksessa investointeja muualle kuin talousosaston paisuttamiseen. 

Leppävaaran Laskennan sopimuskäytäntö on joustava. Toki parhaat tulokset saadaan pidempiaikaisilla kumppanuuksilla, joissa osaaminen ja luottamus karttuu jatkuvasti.  CFO-ratkaisua kannattaa miettiä myös lyhytaikaisissakin tilanteissa. Sopimus voi hyvinkin kattaa jonkun uuden toiminnan käynnistämisen, missä taloudelliset tosiasiat eivät saa yllättää. On myös vaativia projekteja, jotka alkavat ja jotka loppuvat ja usein ne ovat numerollisesti erotettava vakiotoiminnasta.

Lentävän lähdön saa, kun ulkoistaa koko talousosaston henkilöineen. Päinvastaisessa tilanteessa luonteva laajentaminen kulkee kirjanpitopalveluiden laajentaminen talouspäällikköpalveluihin. Kehityskonsultointia parhaimmillaan. Kummassakin tapauksessa olemassa olevaa tietoa ja osaamista pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Lauri Mäkelä kuvaa, että Leppävaaran Laskennan sopimuskäytännöistä tällä hetkellä 2/3 asiakkaista selviää vain pienillä hiomisilla ja yksi kolmannes vaatii jonkin verran enemmän viilausta. Kaikki tämä siitäkin huolimatta, että jokainen asiakas kohdataan yksilönä, jolla on Leppävaaran Laskennassa oma tiimi hoitamassa asioita. 

Talouspäällikköpalvelujen kasvu tulee kehittymään entistä nopeammin. Mäkelä myöntää, ettei ideaa ja toimintatapoja välttämättä tunneta kovin hyvin tai ei edes ajatella yhtenä yritystoiminnan kulmakivenä. Tyydytään kovin helposti lakisääteisten numeroiden tuottamiseen. Harvemmin kukaan tulee soittamaan ovikelloa ja kysymään millaisia talouspäällikköpalveluja olisi tarjolla. 

Kuitenkin kannattaa tiedostaa, että toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat ne kaksi tahoa, jotka miettivät ja ohjaavat yritystoimintaa kokonaisuuden näkökulmasta.

 

Leppävaaran Laskenta

Olemme avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

Puh. (09) 541 7275
Fax. (09) 512 7275

tarkemmat yhteystiedot
Taloushallintoliiton jäsen

2017 © Leppävaaran Laskenta Oy     www.leppavaaranlaskenta.fi